Rayskie miejsce zmian

Mediacje

Ma na celu zawarcie ugody między stronami sporu. Może być ona przeprowadzona w trakcie postępowania. Mediację można stosować w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich.

Anna Prymelska

mediator, pedagog, trener


Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Trener Przeciwdziałania Przemocy. Ukończyła Kurs profilaktyki agresji i przemocy wśród młodzieży ART. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Szczecinie (certyfikat ukończenia Szkoły Mediacji).Społeczny kurator sądowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Szczecinie. Pedagog wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się zwłaszcza w mediacjach rodzinnych i cywilnych, warsztatach przeciwdziałania przemocy wśród młodzieży i dzieci, poradnictwie wychowawczym.

Zapisz się online!