Rayskie miejsce zmian

Terapia

Prowadzimy terapie i wsparcie psychologiczne w obszarach:

 • Zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia, objadanie się z przyczyn psychologicznych)
 • Zaburzenia afektywne (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • Zaburzenia psychosomatyczne somatopodobne
 • Fobie i inne zaburzenia lękowe.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • Zaburzenia adaptacyjne (wydarzenia życiowe, traumy, reakcja na ciężki stres)
 • Radzenie sobie z doświadczeniem straty (żałoba, strata pracy, rozstanie)
 • Trudności w komunikacji z innymi samoakceptacyjne, zaniżone poczucie wartości
 • Aktualnie doświadczane problemy w sferze zawodowej, rodzinnej, osobistej
 • Trudności komunikacji rodzinnej
 • Uzależnienia – kryzysy życiowe
 • Przemoc
 • Problemy psychiatryczne
 • Wypalenie zawodowe
 • Stres
 • Problemy rodzinne (w tym małżeńskie, wychowawcze)

Terapia
par

Terapia
Indywidualna

Terapia
Dzieci i młodzieży

Dowiedz się więcej o specjalizacji terapeutów.