Rayskie miejsce zmian

O nas

Dominika Szymańska

Psycholog, terapeuta, pedagog

Czytaj więcej
Jestem magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, a w ramach rozwoju swojej pasji oraz warsztatu ukończyłam studia podyplomowe z neuropsychologii oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Na co dzień pracuję z młodymi ludźmi oraz ich rodzinami na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, a w pracy tej kieruję się zasadą, że szybko dostarczona pomoc, oparta na empatii i zaufaniu, pozwala na pomyślne ukończenie wszystkich etapów rozwoju zarówno dziecka, jak i jego rodziny. Swoją wiedzę regularnie aktualizuję na kursach i szkoleniach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Aby umówić się na spotkanie zadzwoń: 798 415 372

Radosław Cieśluk

Psycholog, terapeuta, trener

Czytaj więcej
Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Prowadzi sesje z nastolatkami i dorosłymi, parami, a także warsztaty, szkolenia oraz grupy terapeutyczno – rozwojowe.
Aby umówić się na spotkanie zadzwoń: 798 415 372

Katarzyna Pokucińska

Psycholog, terapeuta

Czytaj więcej
Jestem magistrem psychologii, absolwentką Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie. Ukończyłam Roczne Szkolenie Terapii-Poznawczo Behawioralnej, Racjonalną Terapię Zachowania oraz Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (I stopień). Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychosomatyka na uczelni SWPS w Poznaniu.

Pierwsze doświadczenie zdobywałam na praktykach studenckich, m.in. na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w Zdrojach, w Hospicjum św. Jana Ewangelisty, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Goleniowie.

Obecnie doświadczenie zawodowe zdobywam jako psycholog w świetlicach środowiskowych, prowadząc wsparcie oraz psychoedukację dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Wsparcie kieruję do osób doświadczających trudności emocjonalnych, lęku, stanów depresyjnych, stresu oraz niepokoju, ale również do osób, które chcą poznać i lepiej zrozumieć siebie oraz nabyć kompetencje, jak pewność siebie, sprawczość czy asertywność.

W pracy ważnymi filarami są dla mnie wartości, takie jak zaciekawienie drugim człowiekiem, autentyczność oraz empatia. Wspólnie z klientem szukamy rozwiązań dla jego dylematów oraz trudności. Swoją pracę poddaję superwizji

Magdalena Fenger

Psycholog, terapeuta

Czytaj więcej
Jestem magistrem psychologii, absolwentką Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie. Pracuje w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. Ukończyłam również Roczne Szkolenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży. Swoją wiedzę przekułam w doświadczenie na praktykach – w Szpitalu na Oddziale Psychiatrycznym pracując z osobami dorosłymi, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii św. Alberta, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, na 6 tygodniowym wolontariacie w Gruzji pracując z dziećmi w przedszkolu „Genius”, oraz wspierając pacjentów w Hospicjum św. Jana. Dodatkowo skonstruowałam i przeprowadziłam warsztaty psychoedukacje między innymi we współpracy z „Projektorem” i Liceum.

Do szczególnego kręgu moich zainteresowań należy współpraca indywidualna. Zapraszam do współpracy osoby doświadczające trudności w sferze emocjonalnej i dotyczących zmian w życiu, kryzysu – osobistego, w relacjach, szkolnego, zawodowego oraz odczuwanego stresu i niepokoju.

Pracuję z klientem w oparciu o jego wartości. Wspólnie odkrywamy drogę klienta i poszerzamy perspektywę w ważnych dla niego obszarach. Wierzę, że człowiek ma wszystko, czego potrzebuje w dotarciu do swojego celu. Postrzegam siebie jako towarzyszkę w realizacji ustalonego celu w sposób indywidualnie dopasowany, uszyty na miarę klienta.

Joanna cieśluk-janicka

psycholog, terapeuta,trener

Czytaj więcej
Jako psycholog i terapeuta pracuję z osobami dorosłymi. Prowadzone wsparcie opieram na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Osoba, która przychodzi w związku z trudnościami w zakresie emocjonalnym, zmiany życiowej, kryzysu zawodowego, małżeńskiego, doświadczaniem silnego stresu, na każdym etapie może zadecydować o tym, ile spotkań jeszcze potrzebuje. Prowadzone oddziaływania są najszybsze jak tylko jest to możliwe dla Klienta. Wykształcenie w kierunku Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach umożliwia mi wsparcie klienta w odnajdywaniu preferowanej przyszłości, jednocześnie kwalifikacje trenera  Komunikacji opartej na Empatii sprawia, że efektywnie mogę pomóc w odkryciu potrzeb na „tu i teraz”.

Monika Kania-Miastowska

psycholog, terapeuta, trener

Czytaj więcej
Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiadam wykształcenie w kierunku Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR) i pracy pedagogicznej. Jestem trenerką Komunikacji Opartej na Empatii. Wsparcie kieruję do osób doświadczających kryzysów w różnych sferach życia – emocjonalnych, osobistych, zawodowych, szkolnych, z zakresu zdrowia, relacji i stresu. Moim zadaniem jest towarzyszenie drugiemu człowiekowi w budowaniu rozwiązań w oparciu o jego mocne strony i możliwości. Doświadczenie zawodowe zdobywam m.in. w placówkach oświatowych, prowadząc psychoedukację dla dorosłych, młodzieży i dzieci, warsztaty i szkolenia oraz udzielając wsparcia pracownikom firm. Na spotkania zapraszam dorosłych, nastolatków i dzieci..

Jestem instruktorką Masażu Dzieci i Dorosłych Metodą Shantala. Zapraszam do kontaktu rodziców i opiekunów zainteresowanych konsultacjami indywidualnymi i warsztatami, podczas których mogą nauczyć się samodzielnie masować swoje dzieci.

Aby umówić się na spotkanie zadzwoń: 798 415 372

Piotr bakan

terapeuta

Czytaj więcej

Piotr Bakan

Pedagog, terapeuta, specjalista pracy z rodziną

Jestem magistrem pedagogiki, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną zdobywałem przed wiele lat pracy w instytucji pieczy zastępczej oraz jako asystent rodziny w ośrodku pomocy społecznej. Zafascynowany przewagą poszukiwania rozwiązań nad roztrząsaniem problemów ukończyłem kurs podstawowy Systemowej Terapii Rodzin oraz kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Na co dzień pracuję z nastolatkami i rodzinami oraz osobami ze szczególnie złożonymi problemami – żałoba, ciężka choroba w rodzinie. W pracy kieruję się zasadą, w myśl której rzadko coś jest takie, jakie się pierwotnie wydawało oraz każdy dysponuje zasobami sprzyjającymi znalezieniu rozwiązania.

Aby umówić się na spotkanie zadzwoń: 798 415 372