Rayskie miejsce zmian

O nas

Dominika Szymańska

Psycholog, terapeuta, pedagog

Czytaj więcej

Jestem magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, a w ramach rozwoju swojej pasji oraz warsztatu ukończyłam studia podyplomowe z neuropsychologii oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Na co dzień pracuję z młodymi ludźmi oraz ich rodzinami na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, a w pracy tej kieruję się zasadą, że szybko dostarczona pomoc, oparta na empatii i zaufaniu, pozwala na pomyślne ukończenie wszystkich etapów rozwoju zarówno dziecka, jak i jego rodziny. Swoją wiedzę regularnie aktualizuję na kursach i szkoleniach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Radosław Cieśluk

Psycholog, terapeuta, trener

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Prowadzi sesje z nastolatkami i dorosłymi, parami, a także warsztaty, szkolenia oraz grupy terapeutyczno – rozwojowe.

Marcjanna Roman-Majewska

Psycholog, terapeuta

Czytaj więcej

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyłam I i II stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog medycyny pracy w Służbie Więziennej przeprowadzając m.in badania psychologiczne, interwencje kryzysowe oraz warsztaty i szkolenia dla funkcjonariuszy. Obecnie pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na stanowisku psychologa. Jako terapeutka pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, sięgam też do Racjonalnej Terapii Zachowania-metody nurtu poznawczo-behawioralnego. Prowadzę sesje głównie z dorosłymi, parami oraz nastolatkami.

małgorzata kajak

psycholog, psychoterapeuta

Czytaj więcej

Psycholog, (UAM), socjolog (US), terapeuta systemowy, obecnie w trakcie szkolenia
psychoterapii ciałem w IFK Berlin, (Institut für Körperpsychoherapii Berlin), członek
nadzwyczajny WTTS-u, (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej),
Prowadzę terapię w jezyku polskim i niemieckim, w formie indywidualnej i grupowej,
terapię par (LGBT), małżeństw, kobiet, które doznały przemocy fiyzcznej i
psychicznej oraz rodzin. Pracuje w podejściu eklektycznym, łącząc – przede
wszystkim podejścia: systemowe, ericksonowskie, poznawczo-behawioralne i
psychodynamiczne – dostosowuje metody pracy terapeutycznej do potrzeb klienta.
Moją pracę cechuje holistyka (całościowe i indywidualne traktowanie jednoski),
wypracowana poprzez wieloletnie doświadczenie zawodowe w klinikach
psychosomatycznych na terenie Niemiec (od 2012-2019).
Posiadam doświadczenie w pracy konsulatcyjnej i terapeutycznej z osobami
doświadczającymi przemocy/traumy, (2006-2012, Frauenhaus, Berlin).
Rozwój zawodowy wzbogacam i kształtuję poprzez regularną superwizję, udział w
warsztatach, szkoleniach, konferecjach na terenie Polski oraz Niemiec. (WTT
Poznan, ISTB Berlin, IFK Berlin, DGST)

W tym wszystkim towarzszy mi pięć Wolności V. Satir,
Pięć Wolności
Widzieć i słyszeć to, co jest tutaj,
zamiast tego, co być powinno, było lub będzie.
Powiedzieć to, co się czuje i myśli,
zamiast tego, co powinno się czuć., co ode mnie się oczekuje
Czuć to, co ktoś czuje,
zamiast tego, co powinien.
Pytać o to, czego się chce,
zamiast ciągłego czekania na pozwolenie.
Zaryzykować na swoją odpowiedzialność,
zamiast wybierania bezpieczeństwa na dryfującej łodzi.
V. Satir

Joanna cieśluk-janicka

psycholog, terapeuta,trener

Czytaj więcej

Jako psycholog i terapeuta pracuję z osobami dorosłymi. Prowadzone wsparcie opieram na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Osoba, która przychodzi w związku z trudnościami w zakresie emocjonalnym, zmiany życiowej, kryzysu zawodowego, małżeńskiego, doświadczaniem silnego stresu, na każdym etapie może zadecydować o tym, ile spotkań jeszcze potrzebuje. Prowadzone oddziaływania są najszybsze jak tylko jest to możliwe dla Klienta. Wykształcenie w kierunku Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach umożliwia mi wsparcie klienta w odnajdywaniu preferowanej przyszłości, jednocześnie kwalifikacje trenera  Komunikacji opartej na Empatii sprawia, że efektywnie mogę pomóc w odkryciu potrzeb na „tu i teraz”.

Monika Kania-Miastowska

psycholog, terapeuta, trener

Czytaj więcej

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiadam wykształcenie w kierunku Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR) i pracy pedagogicznej. Jestem trenerką Komunikacji Opartej na Empatii. Wsparcie kieruję do osób doświadczających kryzysów w różnych sferach życia – emocjonalnych, osobistych, zawodowych, szkolnych, z zakresu zdrowia, relacji i stresu. Moim zadaniem jest towarzyszenie drugiemu człowiekowi w budowaniu rozwiązań w oparciu o jego mocne strony i możliwości. Doświadczenie zawodowe zdobywam m.in. w placówkach oświatowych, prowadząc psychoedukację dla dorosłych, młodzieży i dzieci, warsztaty i szkolenia oraz udzielając wsparcia pracownikom firm. Na spotkania zapraszam dorosłych, nastolatków i dzieci..

Jestem instruktorką Masażu Dzieci i Dorosłych Metodą Shantala. Zapraszam do kontaktu rodziców i opiekunów zainteresowanych konsultacjami indywidualnymi i warsztatami, podczas których mogą nauczyć się samodzielnie masować swoje dzieci.

Agata Zapała

Psycholog

Czytaj więcej

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Praktykę zawodową zdobywała w Klinice Psychiatrii w Szczecinie na oddziale całodobowym oraz na oddziale dziennym. Na co dzień pracuje indywidualnie z pacjentem, a także z grupą jako terapeuta zaburzeń pamięci. Swój warsztat psychologiczny szlifowała w pracy z dziećmi, jako psycholog szkolny.

Piotr BAkan

Pedagog, terapeuta, specjalista pracy z rodziną

Czytaj więcej

Jestem magistrem pedagogiki, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną zdobywałem przed wiele lat pracy w instytucji pieczy zastępczej oraz jako asystent rodziny w ośrodku pomocy społecznej. Zafascynowany przewagą poszukiwania rozwiązań nad roztrząsaniem problemów ukończyłem kurs podstawowy Systemowej Terapii Rodzin oraz kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Na co dzień pracuję z nastolatkami i rodzinami oraz osobami ze szczególnie złożonymi problemami – żałoba, ciężka choroba w rodzinie. W pracy kieruję się zasadą, w myśl której rzadko coś jest takie, jakie się pierwotnie wydawało oraz każdy dysponuje zasobami sprzyjającymi znalezieniu rozwiązania.