Rayskie miejsce zmian

O nas

Angelika Różycka

terapeuta

Czytaj więcej

Angelika Różycka

Terapeuta

Jako terapeuta pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W swojej pracy skupiam się na wspólnym budowaniu przestrzeni pełnej akceptacji, zrozumienia, bezpieczeństwa, braku oceny. Uważnie podążam za potrzebami klientów, skupiam się na ich zasobach i potencjale, który pozwoli im budować i wdrażać skuteczne rozwiązania. W pracy wykorzystuję również elementy mindfulness (uważności). Posiadam wykształcenie terapeutyczne z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Jestem certyfikowanym providerem terapii słuchowej SSP Porgesa, którą włączam do procesu regulacji układu nerwowego podczas terapii. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika, studia podyplomowe z zakresu terapii SI. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, ukończyłam liczne kursy i szkolenia, w tym terapię traumy, kurs teorii poliwagalnej, kurs dźwiękoterapii misami tybetańskimi, szkolenie masażu shantala dla dzieci. Swoją pracę poddaję regularnym superwizjom.

Aby umówić się na spotkanie zadzwoń: 798 415 372

Radosław Cieśluk

Psycholog, psycholog sportu, psychoterapeuta

Czytaj więcej
Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Prowadzi sesje z nastolatkami i dorosłymi, parami, a także warsztaty, szkolenia oraz grupy terapeutyczno – rozwojowe.
Aby umówić się na spotkanie zadzwoń: 798 415 372

Katarzyna Pokucińska

Psycholog, terapeuta

Czytaj więcej
Jestem magistrem psychologii, absolwentką Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie. Ukończyłam Roczne Szkolenie Terapii-Poznawczo Behawioralnej, Racjonalną Terapię Zachowania oraz Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (I stopień). Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychosomatyka na uczelni SWPS w Poznaniu.

Pierwsze doświadczenie zdobywałam na praktykach studenckich, m.in. na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w Zdrojach, w Hospicjum św. Jana Ewangelisty, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Goleniowie.

Obecnie doświadczenie zawodowe zdobywam jako psycholog w świetlicach środowiskowych, prowadząc wsparcie oraz psychoedukację dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Wsparcie kieruję do osób doświadczających trudności emocjonalnych, lęku, stanów depresyjnych, stresu oraz niepokoju, ale również do osób, które chcą poznać i lepiej zrozumieć siebie oraz nabyć kompetencje, jak pewność siebie, sprawczość czy asertywność.

W pracy ważnymi filarami są dla mnie wartości, takie jak zaciekawienie drugim człowiekiem, autentyczność oraz empatia. Wspólnie z klientem szukamy rozwiązań dla jego dylematów oraz trudności. Swoją pracę poddaję superwizji

Magdalena Fenger

Psycholog, terapeuta

Czytaj więcej
Jestem magistrem psychologii, absolwentką Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie. Pracuje w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. Ukończyłam również Roczne Szkolenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży. Swoją wiedzę przekułam w doświadczenie na praktykach – w Szpitalu na Oddziale Psychiatrycznym pracując z osobami dorosłymi, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii św. Alberta, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, na 6 tygodniowym wolontariacie w Gruzji pracując z dziećmi w przedszkolu „Genius”, oraz wspierając pacjentów w Hospicjum św. Jana. Dodatkowo skonstruowałam i przeprowadziłam warsztaty psychoedukacje między innymi we współpracy z „Projektorem” i Liceum.

Do szczególnego kręgu moich zainteresowań należy współpraca indywidualna. Zapraszam do współpracy osoby doświadczające trudności w sferze emocjonalnej i dotyczących zmian w życiu, kryzysu – osobistego, w relacjach, szkolnego, zawodowego oraz odczuwanego stresu i niepokoju.

Pracuję z klientem w oparciu o jego wartości. Wspólnie odkrywamy drogę klienta i poszerzamy perspektywę w ważnych dla niego obszarach. Wierzę, że człowiek ma wszystko, czego potrzebuje w dotarciu do swojego celu. Postrzegam siebie jako towarzyszkę w realizacji ustalonego celu w sposób indywidualnie dopasowany, uszyty na miarę klienta.

Joanna cieśluk-janicka

psycholog, terapeuta,trener

Czytaj więcej
Jako psycholog i terapeuta pracuję z osobami dorosłymi. Prowadzone wsparcie opieram na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Osoba, która przychodzi w związku z trudnościami w zakresie emocjonalnym, zmiany życiowej, kryzysu zawodowego, małżeńskiego, doświadczaniem silnego stresu, na każdym etapie może zadecydować o tym, ile spotkań jeszcze potrzebuje. Prowadzone oddziaływania są najszybsze jak tylko jest to możliwe dla Klienta. Wykształcenie w kierunku Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach umożliwia mi wsparcie klienta w odnajdywaniu preferowanej przyszłości, jednocześnie kwalifikacje trenera  Komunikacji opartej na Empatii sprawia, że efektywnie mogę pomóc w odkryciu potrzeb na „tu i teraz”.

Monika Kania-Miastowska

psycholog, terapeuta, trener

Czytaj więcej
Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiadam wykształcenie w kierunku Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR) i pracy pedagogicznej. Jestem trenerką Komunikacji Opartej na Empatii. Wsparcie kieruję do osób doświadczających kryzysów w różnych sferach życia – emocjonalnych, osobistych, zawodowych, szkolnych, z zakresu zdrowia, relacji i stresu. Moim zadaniem jest towarzyszenie drugiemu człowiekowi w budowaniu rozwiązań w oparciu o jego mocne strony i możliwości. Doświadczenie zawodowe zdobywam m.in. w placówkach oświatowych, prowadząc psychoedukację dla dorosłych, młodzieży i dzieci, warsztaty i szkolenia oraz udzielając wsparcia pracownikom firm. Na spotkania zapraszam dorosłych, nastolatków i dzieci..

Jestem instruktorką Masażu Dzieci i Dorosłych Metodą Shantala. Zapraszam do kontaktu rodziców i opiekunów zainteresowanych konsultacjami indywidualnymi i warsztatami, podczas których mogą nauczyć się samodzielnie masować swoje dzieci.

Aby umówić się na spotkanie zadzwoń: 798 415 372

Piotr bakan

pedagog, terapeuta

Czytaj więcej

Piotr Bakan

Pedagog, terapeuta, specjalista pracy z rodziną

Jestem magistrem pedagogiki, absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną zdobywałem przed wiele lat pracy w instytucji pieczy zastępczej oraz jako asystent rodziny w ośrodku pomocy społecznej. Zafascynowany przewagą poszukiwania rozwiązań nad roztrząsaniem problemów ukończyłem kurs podstawowy Systemowej Terapii Rodzin oraz kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Na co dzień pracuję z nastolatkami i rodzinami oraz osobami ze szczególnie złożonymi problemami – żałoba, ciężka choroba w rodzinie. W pracy kieruję się zasadą, w myśl której rzadko coś jest takie, jakie się pierwotnie wydawało oraz każdy dysponuje zasobami sprzyjającymi znalezieniu rozwiązania.

Aby umówić się na spotkanie zadzwoń: 798 415 372

MARTYNA GOĆWIŃSKA

psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Czytaj więcej

Na co dzień pracuje na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Wcześniej swoje
doświadczenie zdobywałam w punktach przedszkolnych i poradni obejmujących opieką
dzieci z całościowymi i częściowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyłam podyplomowy kurs Terapii Dzieci i Młodzieży w nurcie
poznawczo-behawioralnym, szkolenie dotyczące pracy z trichotillomanią i złymi nawykami, zaburzeniami wydalania i zaburzeniami jedzenia (u małych dzieci) – diagnozy i terapii. Posiadam uprawnienia do stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz Profilu
Psychoedukacyjnego (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu. Jestem Trenerem Umiejętności Społecznych oraz Kontroli Złości. Stale rozwijam swoją wiedzę i zainteresowania. Obecnie poszerzam swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe z zakresu suicydologii i prewencji zachowań samobójczych.
W swojej pracy staram się zapewnić drugiej osobie, to co jest dla niej najważniejsze. Jestem otwarta na potrzeby innych osób. Do gabinetu zapraszam dzieci, młodzież oraz młodych dorosłych.

Aby umówić się na spotkanie zadzwoń: 798 415 372

JUSTYNA PLUMBAUM

psycholog, terapeuta

Czytaj więcej

Justyna Plumbaum absolwentka studiów psychologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Skończone kursy i szkolenia:• terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopnień;• terapia schematów;• kids’Skills – metody „Dam Radę” oraz „Jestem z Ciebie Dumny;• szkolenie: „Pacjent w kryzysie Interwencja Kryzysowa w Praktyce” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu; • szkolenie „Nieśmiałość, lęk społeczny i fobie u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu;• certyfikat Kompetencji Społecznych wydanym przez Towarzystwo „TWIKS” Szczecin;• certyfikat Trenera zajęć TUS (Trening Umiejętności Społecznych);• w trakcie realizacji studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne dla psychologów.

Aby umówić się na spotkanie zadzwoń: 798 415 372

Dominika Szymańska

  Psycholog, psychoterapeuta

(w trakcie certyfikacji)

Czytaj więcej
Jestem magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, a w ramach rozwoju swojej pasji oraz warsztatu ukończyłam studia podyplomowe z neuropsychologii oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Na co dzień pracuję z młodymi ludźmi oraz ich rodzinami na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, a w pracy tej kieruję się zasadą, że szybko dostarczona pomoc, oparta na empatii i zaufaniu, pozwala na pomyślne ukończenie wszystkich etapów rozwoju zarówno dziecka, jak i jego rodziny. Swoją wiedzę regularnie aktualizuję na kursach i szkoleniach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Aby umówić się na spotkanie zadzwoń: 798 415 372